Πληροφορίες

Είμαστε μια ομάδα μηχανικών, που συνεργάζονται με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Η αποστολή μας:

Στόχο μας αποτελεί η υλοποίηση της επιθυμίας του πελάτη, με σεβασμό φυσικά στην νομοθεσία και τις εκάστοτε τεχνικές (και άλλες) οδηγίες

Οι αξίες μας:

Κεντρικούς πυλώνες της νοοτροπίας μας αποτελούν ο σεβασμός, η καινοτομία και η δια βίου μάθηση. Είμαστε υπερήφανοι για όλα τα έργα μας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

Μελέτη-Επίβλεψη Η/Μ Εγκαταστάσεων

Φυσικό αέριο, ηλεκτρολογικά, πυρασφάλεια, ύδρευση-αποχέτευση, μελέτη ενεργειακής απόδοσης, θέρμανση, ψύξη

Αρχιτεκτονική μελέτη

Όψεις, κατόψεις, τομές, τρισδιάστατα προοπτικά

Ρύθμιση αυθαιρεσιών

Τακτοποίηση σύμφωνα με τον νόμο 4495/17

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Ενεργειακή κατάταξη της ιδιοκτησίας σας

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Σύνταξη φακέλου με όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν ένα κτίριο